emetriq household: 1 person

haushalt, haushaltsgroeße, haushaltsgröße, single-haushalt, single haushalt, household one-person-household, einpersonenhaushalt, household size, single